V rámci turnajů jsou vypisovány tyto hcp kategorie (společné pro muže i ženy):

 

+9,0 - 11,4 stableford netto

+9,0 - 11,4 rány brutto

11,5 - 18,4 stableford netto

11,5 - 18,4 rány brutto

18,5 - 28,4 stableford netto

28,5 - 54 stableford netto

V případě rovnosti výsledků jsou pro určení pořadí v turnajových kategoriích aplikována doplňková kritéria České golfové federace.
Vyhlašováni jsou vždy 3 nejlepší hráči z každé kategorie.

 

 

Pro potřeby sestavování průběžného celkového pořadí PG tour v kategoriích je bodováno vždy 10 nejlepších hráčů podle klíče 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Doplňková kritéria ČGF ale pro tyto účely neaplikujeme. Pokud hráči dosáhnou shodného výsledku bodů či ran, tak si body za umístění rozdělí. Například shodný výsledek hráčů na 4., 5. a 6.místě znamená, že si všichni tito hráči připíší 6,3 bodu (8+6+5)/3. Od sozóny 2018 se k těmto bodům přidává každému hráči jedna desetina bodu za každého soupeře, kterého v kategorii měl. Tedy v případě 10 startujících hráčů v kategorii každy z nich k bodům dostává navíc bonusových 0,9. Tak se výsledkům z početněji obsazeného turnaje dá do celoročního žebříčku o trochu větší váha. 

Pokud je třeba v některém turnaji určit absolutního vítěze v kategorii, je to dáno součtem takto získaných bodů z hodnocení brutto a netto. V případě rovnosti bodů o absolutním vítězi kategorie v turnaji rozhoduje vyšší počet bodů získaných v hodnocení brutto. Případným dalším rozhodujícím kritériem je vyšší hcp před turnajem, následně pak los.

 

 

 

 

 


 

Golf - turnaje - PG TOUR
PG Tour || info@pgtour.cz